Tanulmányok kötetben

 1. Eck Júlia – Kaposi József – Körömi Gábor: A szociális kompetenciák fejlesztése a dráma szemléletmódjával. In.: Gombocz Orsolya-Szőke Milinte Enikő (szerk.): A mentorálás támogatása a Tanítsunk Magyarországért programban. PPKE, Budapest. 71-86.o.
 2. Kaposi József (2022): A történelemoktatás és a demokrácia kérdései Magyarországon. Európai nevelés(ek)/ oktatások. Károlyi József Alapítvány, L’ Harmattan. 56-68. ISBN  978-963-414-936-1 DOI: https.//doi.org/ 10.56037/ 978-963-414-936-1
 3. Eck Júlia – Kaposi József – Körömi Gábor (2022): A dráma- és színházismeret-tanári képzés alapításának és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen való indításának háttere, a képzésben résztvevő hallgatók tanulási előzményei, motivációi és pályaidentitásuk mintázata 2020. IN: Pedagógiai változások – a változás pedagógiája IV. (Szerkesztette: Juhász Márta, Karainé Gombocz Orsolya, Mongyi Norbert), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Budapest, ISBN: 978-963-575-099-3  Oldalszám 11-24 oldal
 4. Kaposi József (2021): A kutatás céljai, a minta jellemzői. In. Kutatás közben – A digitális oktatásra való átállás tapasztalatai a katolikus iskolákban Kaposi, József; Szőke-Milinte, Enikő (szerk.) Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 23-33. ISBN 978-963-575-045-4 URL
 5. Kaposi József (2021) Minta és példa 45-59. In.A TDK vonzásában Akadémia Kiadó (Kósáné Török Erzsébet szerk.) ISBN 978-963-454-666-5
 6. Kaposi József és F. Dárdai Ágnes(2020): Változó történelemtanítás Magyarországon (1990-2020) Trendek, mozaikok, mintázatok In. A történelemt@nítás a történelemtanításért Magyar Történelmi Társulat ISBN(print): 978-963-9223-20-2; ISBN(pdf): 978-963-9223-21-9 URL
 7. Kaposi József (2020): A pedagógiai kultúraváltás és a drámapedagógia az oktatásfejlesztési stratégiák tükrében. In: Imre Anna, Kaposi József, Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Dialógusok határtalanul – A pedagógiai kultúraváltás kérdései. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest. 40-56.
 8. Kaposi József (2019): A pedagógiai kultúraváltás és a drámapedagógia az oktatásfejlesztési stratégiák tükrében In.: Történetek feldolgozása a színház és a film eszközeivel Módszertani füzetek 1., SZFE URL
 9. Kaposi József (2019): A demokrácia projektnap tartalmi – módszertani keretei. (szerzőtárs: Korpics Zsolt. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest,
 10. Kaposi József (2019): A demokráciára nevelés aktuális kérdései. Szőke-Milinte Enikő (ed.): Pedagógiai mozaik. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest. URL
 11. Kaposi József (2019): Demokráciára, tudatos állampolgári kompetenciára nevelés In. Papp László: Tematikus hetek, tematikus napok. Oktatási Hivatal
 12. Kaposi József (2018): Történelem – tanítás és tanárképzés. Szőke-Milinte Enikő (ed.): Pedagógiai küldetés – a küldetés pedagógiája Tanulmányok a katolikus pedagógusképzésről és pedagógiáról. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
 13. Kaposi József (2018): A média integrálása a történelemtanításba és az állampolgári nevelésbe. In: Gabos, Erika (szerk.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra IX., Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület pp. 1-11.
 14. Kaposi József (2016): Kutatás alapú tartalmi és módszertani fejlesztések az OFI-ban. In: Molnár Csaba, Kónyáné Tóth Mária (szerk.): Kihívások az oktatásban: demográfia, digitalizáció, tartalomfejlesztés, munkavállalói kompetenciák. XVIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda; Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen. pp. 63-68. URL
 15. Kaposi József (2015): Tartalmi és módszertani újítások az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben. In: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk): A fejlesztések eredményei és a jövő stratégiái az oktatásban. XVII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Hajdúszoboszló, Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, pp. 106–116. URL
 16. Kaposi József (2015): Állampolgárságra, demokráciára nevelés. In: Kormos József – Pálvölgyi Ferenc (szerk.): A köznevelés céljai és fejlesztési területei a Nemzeti alaptanterv szemléletének tükrében. Pedagógiai tanulmányok. Budapest, 2015. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK. URL
 17. Kaposi József (2014): A 2005-ös történelem érettségi vizsga hatása a tananyagtartalmakra és a változó taneszközpiacra. In: Csóka-Jaksa Helga – Schmelczer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor (szerk.): Oktatás – könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes 60. születésnapjára. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára, pp. 167–188. URL
 18. Kaposi József (2014): Az átalakuló tanárképzés és a pedagógiai szolgáltató rendszer kapcsolódási pontjai. In: Deák Máté – Erostyák János – Fischer Ferenc – Gerner Zsuzsanna – Kaposi József (szerk.): A tanárképzés jövőjéről, Pécs, 2013. május 5–6. OFI, PTE BTK, PTE TTK, pp. 65–84. URL
 19. Kaposi József (2014): A kísérleti tankönyvek és a nemzeti közoktatási portál fejlesztése. In: Polgári nevelés – digitális oktatás. Nyelv és módszer. Budapest, 2014. Magyar Nyelvstratégiai Intézet, pp. 21–27. URL
 20. Kaposi József (2014): A köznevelés komplex szakmai támogató rendszere az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet fejlesztései tükrében. In: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk.): Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Debrecen, 2014. november. Előadások, korreferátumok, fotók. Debrecen, Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, pp. 84–96. 
 21. Kaposi József (2013): A köznevelés komplex szakmai támogató rendszere az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet fejlesztései tükrében. In: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk.): Nevelés-oktatás határon innen és túl. XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2013. október 8-10. Előadások, korreferátumok, fotók. Debrecen, Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, pp. 74–80. URL
 22. Kaposi József (2013): Zárszó. In: Pálfi Erika (szerk.): Médiatudatosság az oktatásban. Konferenciakötet. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pp. 197–199.
 23. Kaposi József (2012): A kerettantervek és helyi alkalmazásaik. In: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk.): Közreműködés a köznevelés megújításában. XIV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2012. október 9-11. Előadások, korreferátumok, fotók. Debrecen, Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda, pp. 74–83. URL
 24. Kaposi József (2012): A tartalmi szabályozók módosítása a közoktatásban 2011. In: Kovács Emőd (szerk.): Agria Media 2011: X. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. Eger, 2012: EKF Líceum Kiadó. URL
 25. Kaposi József (2011): Történelmi gondolkodás fejlesztése. In: Bencéné Fekete Andrea (szerk.): Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében: Módszertani tanulmányok. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, 2011., 357-366. p.
 26. Kaposi József (2010): A fejlesztőfeladatok és a multikulturális tartalmak. In: Perjés István, Kozma Tamás (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban. Budapest, 2010. Aula Kiadó. URL
 27. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2008): A kezdet vége, avagy a történelemérettségi vizsga fejlesztésének további lépései In: Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit (szerk.) Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés. 416 p. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2008. pp. 169-186. URL
 28. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2008): A problémaorientált történelemtanítás és a fejlesztőfeladatok. In: Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit (szerk.) Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés. 416 p. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2008. pp. 353-369. URL
 29. Kaposi József (2006): Változás az állandóságban – Az új történelemérettségi. IN.: Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit. Új érettségi Magyarországon. Honnan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. pp. 73-103. URL