Szakmai önéletrajz

Jelenlegi munkahely | Tanulmányok, képesítések | Kutatási terület
Tudományos fokozat | Nyelvtudás | Munkahelyek
Oktatási tapasztalat | Tudományos, szakmai közéleti tevékenység


Szakmai önéletrajz

Név: Dr. Kaposi József István

Születés hely, idő: Budapest, 1955. július 26.

Jelenlegi munkahely

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet (1088 Budapest Mikszáth tér 1.)

Tanulmányok, képesítések

2016    Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, habilitáció

2009    Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, a neveléstudományok doktora, PhD

2003    Színház- és Filmművészeti Egyetem, drámapedagógus

1999    Budapest Műszaki Egyetem Tanárképző Intézet, közoktatási szakértő, vezető

1986    ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, történelem szakos középiskolai tanári diploma

1983    ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diploma

1980    Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Budapesti tagozat, magyar-történelem szakos általános iskolai tanári diploma

1973    Lékai János Hajózási Szakközépiskola, Budapest, érettségi

Kutatási terület

Tanterv- és vizsgakövetelmények fejlesztése, hatásuk vizsgálata a tanulás eredményessége szempontjából, történelemdidaktika, tankönyvek vizsgálata és készítése (történelem, dráma).

Tudományos fokozat

2016    Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, habilitáció

2009    Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, a neveléstudományok doktora, PhD

Nyelvtudás

  • angol középfokú komplex nyelvvizsga (B2) – 2009
  • német PhD nyelvvizsga – 2009

Munkahelyek

2003 –     Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar: egyetemi óraadó adjunktus, 2010-től címzetes egyetemi docens, 2012 kinevezett docens

19962007, 20092016, 2017 –     Országos Közoktatási Intézet, majd annak jogutódja, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kötelékében:

  • tudományos tanácsadó (20172020)
  • főigazgató (20112017)
  • tudományos és szakmai főigazgató-helyettes (20102011)
  • tudományos főmunkatárs (20092017)
  • tudományos munkatárs (19962007)

19982010  Keleti István Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola, Budapest, középiskolai tanár, igazgató

19801996  Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Gimnázium, Budapest, kulturális nevelőtanár, középiskolai tanár, igazgatóhelyettes

Oktatási tapasztalat

2003 –             egyetemi oktató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Intézet, egyetemi óraadó adjunktus, majd 2010-től címzetes egyetemi docens, 2012 kinevezett docens – történelem szakmódszertan

2000–2006      Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Segédtudományi Tanszék: óraadó – történelem szakmódszertan

1993–1995      Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar, Történelem Tanszék: óraadó XX. századi egyetemes történelem

1998–2010      Keleti István Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola, Budapest, középiskolai tanár, igazgató – dráma és színháztörténet

1980–1996      Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Gimnázium, Budapest: kulturális nevelőtanár, középiskolai tanár, igazgatóhelyettes- magyar, történelem, dráma és színháztörténet

Tudományos szakmai testületi, közéleti tevékenység

2020 –   Eruditio-Educatio – szerkesztőbizottsági tag

2019 –   Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság/International Society for History Didactics (ISHD) tagja

2019 –   Országos Tudományos Diákköri Konferencia, (OTDK) Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció elnöke

2018 –   Új Pedagógiai Szemle – főszerkesztő

2017 –   Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozat – elnök

2013 –   Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag – Neveléstudományi Bizottság

2010 –    Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Dráma versenybizottsága – elnök

2009 –    Történelemtanítás c. online történelemdidaktikai folyóirat – főszerkesztő-helyettes

2006 –    a Dráma érettségi vizsgabizottság tagja (Oktatási Hivatal)

2004 –    az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Történelem versenybizottsága – tag

2010–2012      Országos Köznevelési Tanács – tag

2009–2017      Magyar Történelmi Társulat, Tanári tagozat – elnökségi tag

2003–2006      Történelem érettségi vizsgabizottság elnöke (OKÉV, majd OH)

2000–2007      Magyar Történelmi Társulat – igazgatóválasztmányi tag

2001–2005      Közoktatási Modernizációs Alapítvány – kuratóriumi tag

1992–2004      az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Történelem versenybizottsága – ügyvezető elnök

Egyéb szakmai, közéleti tevékenység

2004 –             Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházak Szövetsége (ASSITEJ) – elnökségi tag

2006–2010      Magyar Drámapedagógiai Társaság – elnökségi tag

1989–2010      Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület – elnök, 2010-től tiszteletbeli elnök