2018. ősz

4Kedves Hallgatók!

A beadandókat minden esetben a kaposibeadando@gmail.com címre várom!

Tartalom

PPKE tantárgyleírások előadások egyéb
PTE tantárgyleírások előadások egyéb

PPKE – Piliscsaba

TANTÁRGYLEÍRÁSOK

ELŐADÁSOK

A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) előadás

 1. A történelemtanítás új trendjei
 2. A tudásfelfogás változásai és a történelemtanítás
 3. Történelemdidaktika és a történelemtanítás
 4. Nemzeti alaptanterv, Ember és társadalom műveltségterület
 5. Kerettantervek, Történelem, állampolgári ismeretek
 6. Követelmények, standardok, feladatok
 7. A feladatok szerepe, jellemzői és a történelemtanítás
 8. A történelemérettségi alapelvei, tapasztalatai
 9. A történelmi gondolkodás fejlesztése és értékelése
 10. Tankönyvelméleti kérdések
 11. A tanárképzésben megszerezhető kompetenciák

Módszerek a források feldolgozásához

Pedagógiatörténet (BMNTP00100M)

 1. Az ókori Kelet nevelése
 2. Nevelés az európai kultúra bölcsőjénél
 3. A korai kereszténység és a középkori keresztény Európa nevelése
 4. A reneszánsz és a humanizmus pedagógiája 
 5. A reformáció és a katolikus megújulás pedagógiája 
 6. A felvilágosodás eszméinek hatása a nevelésre 
 7. A modern magyar nevelés kezdetei 
 8. A pedagógia mint önálló tudomány
 9. A pozitivizmus hatása a pedagógiára 
 10. A reformpedagógia kialakulása és iskolakoncepciói
 11. Iskolaügy és pedagógia a 20. század első felében Magyarországon
 12.  A magyar pedagógia 1945 után

Feladatsor letöltése

 

Oktatáspolitika előadás

Oktatáspolitikai folyamatok és néhány indikátor

Tanulói tevékenység piktogramok

Értékelj! Gondold újra! Hangolódj rá! Tervezz! Térképzed fel! Számítsd ki! Sajátítsd el! Válj szakértővé! Fedezd fel! Álmodd meg! Alkoss! Ítéld meg! Idézd fel! Mozdulj! Meséld el! Magyarázd el! Kérdezz! Kísérletezz! Játssz! Reflektálj! Rakjuk össze! Reagálj! Hálózatosodj! Vesd össze!

PTE – Pécs

TANTÁRGYLEÍRÁSOK

ELŐADÁSOK

Tartalmi szabályozás és tantervpolitika

 1. Oktatáspolitika 2000-2010 között
 2. A tudás és tanulásfelfogás változásai
 3. A tanterv-, és curriculumelmélet műfaji fejlődése
 4. A tantervek, követelmények, feladattípusok
 5. A pedagógiai rendszer
 6. A követelmények/standardok műfaji sajátosságai
 7. A Nemzeti alaptanterv
 8. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
 9. Az oktatási rendszer hatékonysága és a pedagógusok
 10. Az ezredforduló műveltségfelfogása
 11. A köznevelési- és a korai iskolaelhagyás kezelésével kapcsolatos stratégia

Az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás

 1. Oktatáspolitika 2000-2010 között
 2. Az oktatási rendszer hatékonysága és a pedagógusok
 3. A köznevelési- és a korai iskolaelhagyás kezelésével kapcsolatos stratégia
 4. Élethosszig tartó tanulás
 5. A tudás és tanulásfelfogás változásai