2016. tavasz

Kedves Hallgatók!

A beadandókat minden esetben a kaposibeadando@gmail.com címre várom!

Tartalom

PPKE tantárgyleírások előadások egyéb
PTE tantárgyleírások előadások egyéb
KRE tantárgyleírások előadások egyéb

PPKE – Piliscsaba

TANTÁRGYLEÍRÁSOK

ELŐADÁSOK

 1. A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) előadás – BMNTÖ12000M
  1. Mi a történelem?
  2. A történelemtanár képzési követelményei
  3. A történelemdidaktika általános kérdései
  4. A történelemtanítás céljai, funkciói, módszerei
  5. Oktatási módszerek és a történelemtanítási stratégiák
  6. A történelmi gondolkodás fejlesztése, új irányai
  7. A Nemzeti alaptanterv
  8. Az Ember és társadalom műveltségi terület, valamint a történelem kerettantervek
  9. A taxonómiák, követelmények jellemzői, funkciói
  10. A Történelemérettségi alapelvei, tapasztalatai
  11. A tankönyvelméleti kérdések
  12. Interaktív és reflektív tanulási módszerek
  13. Új feladattípusok a történelemtanításban
 2. A történelemtanítás gyakorlata szeminárium – BMNTÖ12200M
 3. Oktatásszervezés szeminárium – BMNPT00800M
 4. Oktatásirányítás és tantervpolitika
 5. Iskolarendszerek, oktatáspolitika

EGYÉB


PTE – Pécs

TANTÁRGYLEÍRÁSOK

ELŐADÁSOK

 1. Új előadások
  1. Oktatáspolitika 2002-2015
  2. Az emberi erőforrások
 2. Felnőttek képzése
  1. Oktatáspolitika 2000-2010 között
  2. Az oktatási rendszer hatékonysága és a pedagógusok
  3. A köznevelési- és a korai iskolaelhagyás kezelésével kapcsolatos stratégia
  4. Élethosszig tartó tanulás
  5. A tudás és tanulásfelfogás változásai
 3. Tantervtörténet, tantervi paradigmák
  1. Tantervelmélet
  2. A curriculumelmélet műfaji fejlődése
  3. Az iskoláztatás kezdetei, tantervek megjelenései
  4. A hazai oktatás átalakulásai (1945-95)
  5. A tantervek, követelmények
  6. A tudás-és tanulásfelfogás változásai
  7. A Nemzeti alaptanterv
  8. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
  9. A pedagógiai rendszer
  10. Az ezredforduló műveltségfelfogása

Egyéb


EGYÉB

Szakirodalom

Egyéb előadások

Egyéb anyagok


KRE – Budapest

TANTÁRGYLEÍRÁSOK

ELŐADÁSOK

Egyéb