Szakmai önéletrajz

Jelenlegi beosztás | Korábbi fontosabb beosztások | Oktatói tapasztalatok
Iskolák, végzettségek | Nyelvtudás | Külföldi utazások
Érdeklődési és kutatási területek | Tudományos, szakmai közéleti tevékenység


Angol nyelvű önéletrajz

 

Jelenlegi beosztás

tudományos tanácsadó   EKE-Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

cím: 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
postai cím:  1581 Budapest Pf. 14.
Telefon: +36-1-235-7202
Fax:  +36-1-460-1822

egyetemi docens  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet

cím: 2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1.
Telefon: 06 26 577-000
a

Korábbi fontosabb beosztások

2010-2017 március

főigazgató   Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (korábban Országos Közoktatási Intézet)

cím: 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
postai cím:  1581 Budapest Pf. 14.
Telefon: +36-1-235-7202
Fax:  +36-1-460-1822

1996-2007, 2009-
Az Országos Közoktatási Intézet, majd annak jogutódja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kötelékében:

 • Főigazgató (2011-)
 • Tudományos és szakmai főigazgató-helyettes (2010-2011)
 • Tudományos főmunkatárs (2010)
 • Tudományos munkatárs (1996-2010)

2003-
Egyetemi oktató: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (egyetemi adjunktus, majd 2010-től egyetemi docens)

1998-2010
Igazgató, középiskolai tanár: Keleti István Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola, Budapest

1980-1996
Kulturális nevelőtanár, középiskolai tanár, igazgatóhelyettes: Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Gimnázium, Budapest

a

Oktatói tapasztalatok

2003-
egyetemi oktató: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Intézet

 • történelem didaktika (előadás és szeminárium);
 • oktatáspolitika;
 • tanterv és vizsgakövetelmények;

2000-2006
óraadó: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,

Segédtudományi tanszék,

 • Történelem szakmódszertan (szeminárium);

1998-2010
igazgató és oktató: Keleti István Művészeti Iskola és Szakközépiskola,

 • Színház és drámatörténet, dramaturgia, színházi gyakorlatok;

1993-1995
óraadó: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar, történelem tanszék

 • XX. századi egyetemes történelem (szeminárium)

1980-2000
kulturális nevelőtanár, igazgatóhelyettes, a dráma tagozat szakmai vezetője: Pesti Barnabás Szakközépiskola Szakiskola és Gimnázium,

 • magyar nyelv és irodalom;
 • történelem;
 • társadalomismeret;
 • színház és drámatörténet;
 • kreatív színházi gyakorlatok;

a

Iskolák, végzettségek

Habilitáció, neveléstudomány
2015 –  Pécsi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar – Neveléstudományi Doktori Iskola;

A neveléstudományok doktora (PhD fokozat)
2009 –  Pécsi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar – Neveléstudományi Doktori Iskola;

Drámapedagógus
2003  Színház és Filmművészeti Egyetem;

Közoktatási szakértő, vezető
1999 Budapesti Műszaki Egyetem Tanárképző Intézet;

Középiskolai történelem szakos tanár
1986 Eötvös Loránd Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar;

Középiskolai magyar szakos tanár
1983 Eötvös Loránd Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar;

Általános iskolai magyar-történelem szakos tanár
1980 Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Budapesti tagozata;

Lékai János Hajózási Szakközépiskola, 1973, Budapest (középfokú hajózási);

a

Nyelvtudás

Német: PhD nyelvvizsga

Angol: középfokú (állami nyelvvizsga)

a

Külföldi utazások

Több ízben kaptam meghívást külföldi tanulmányutakra, pl. Németország, Franciaország, Anglia, Izrael, Skócia, Egyesült Államok, ahol az adott ország oktatási rendszerével, tanterv- és taneszközfejlesztési, valamint mérési-értékelési, vizsgáztatási gyakorlatával ismerkedtem meg.

 • USA 2016. (University of Southern California and Soá Foundation, Los Angeles)
 • Szlovénia 2016. (International Conference on Education and New Developments – END 2016, Ljubljana)
 • Belgium 2015. (ELINET Literacy Week Conference, Brüsszel)
 • Románia 2014. (Bolyai Nyári Akadémia, Szováta)
 • Horvátország 2014. (Oktatási és Tanártovábbképzési Intézet, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zágráb)
 • Szlovákia 2014. (Állami Pedagógiai Intézet, Štátny pedagogický ústav, Pozsony)
 • Norvégia 2014. (CIDREE Conference, Oslo)
 • USA 2006. (United States Department of State Bureau of Educational Cultural Affairs, International Visitor Leadership Program)
 • Dánia 2002.
 • Svájc 2002. (Tankönyv- és taneszköz kiállítás)
 • Franciaország 2002.
 • Izrael 2001. (Yad-vashem központ)
 • Belgium 1999. (NATO Központ)
 • Anglia 1999. (UCLES Cambride)
 • Németország 1998. (Bajorország, München)
 • Skócia 1998. (Scottish Qualifications Authority, Dalkeith)
 • Németország 1996., 1997. (Észak-Rajna Westfália)

a

Érdeklődési és kutatási területek

Közel 30 éves munkavállaló tapasztat a közoktatás, szakképzés és felsőoktatás különböző területein. 20 éves középiskolai tanári gyakorlat szakközépiskolában, szakiskolában és gimnáziumban. Az 1990-es évek közepétől szinte folyamatos felsőoktatási munkavállalás (XX. századi történelem, illetve tantárgypedagógia). Ezzel párhuzamosan tananyag-fejlesztési, kutatói és közoktatás-irányítási feladatok végezése. Részvétel az Oktatási Minisztérium által 2000-ben kiadott kerettantervi munkálatok szakmai irányításában, és a történelem és dráma tantárgyi kerettantervek elkészítésében. 1996-tól az Országos Közoktatási Intézetben az új történelem- és dráma érettségi tantárgyi munkabizottsága irányítása, szakértői szerkesztői és szervezési feladatok végzése. 2000-től tankönyvírói munka folytatása történelemből és drámából a Nemzeti Tankönyvkiadónál és az Apáczai Kiadónál. Szakterülete a tanterv és vizsgakövetelmények fejlesztése majd hatásának vizsgálata, a tanulási eredményesség szempontjából, illetve a történelemdidaktika valamint a tankönyvek vizsgálata és készítése. Kutatói és fejlesztő tevékenység végzése több hazai és nemzetközi projektben (MPA, HEFOP, TÁMOP)

a

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

 • Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Dráma versenybizottság;
  elnök: 2010-
 • Történelemtanítás (online történelemdidaktikai folyóirat);
  főszerkesztő-helyettes: 2009-
 • Magyar Történelmi Társulat, Tanári tagozat;
  elnökségi tag: 2009-
 • Magyar Drámapedagógiai Társaság;
  elnökségi tag: 2006-2010
 • Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházak Szövetsége (ASSITEJ);
  elnökségi tag: 2004-
 • Közoktatási Modernizációs Alapítvány;
  kuratóriumi tag: 2001-2005
 • Magyar Történelmi Társulat;
  igazgatóválasztmányi tag 2000-2007
 • Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület;
  elnök: 1989-2010