Szakmai közélet

Tudományos szakmai testületi, közéleti tevékenység

2020 –             Eruditio-Educatio – szerkesztőbizottsági tag

2019 –             Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság/International Society for History Didactics (ISHD) tagja

2019 –             Országos Tudományos Diákköri Konferencia, (OTDK) Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció elnöke

2018 –             Új Pedagógiai Szemle – főszerkesztő

2017 –             Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozat – elnök

2013 –             Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag – Neveléstudományi Bizottság

2010 –             Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Dráma versenybizottsága – elnök

2009 –             Történelemtanítás c. online történelemdidaktikai folyóirat – főszerkesztő-helyettes

2006 –             a Dráma érettségi vizsgabizottság tagja (Oktatási Hivatal)

2004 –             az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Történelem versenybizottsága – tag

2010–2012      Országos Köznevelési Tanács – tag

2009–2017      Magyar Történelmi Társulat, Tanári tagozat – elnökségi tag

2003–2006      Történelem érettségi vizsgabizottság elnöke (OKÉV, majd OH)

2000–2007      Magyar Történelmi Társulat – igazgatóválasztmányi tag

2001–2005      Közoktatási Modernizációs Alapítvány – kuratóriumi tag

1992–2004      az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Történelem versenybizottsága – ügyvezető elnök

Egyéb szakmai, közéleti tevékenység

2004 –             Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházak Szövetsége (ASSITEJ) – elnökségi tag

2006–2010      Magyar Drámapedagógiai Társaság – elnökségi tag

1989–2010      Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület – elnök, 2010-től tiszteletbeli elnök