Tanulmányok folyóiratban

 1. Kaposi, József (2022): Széljegyzetek a hazai történelemtanítás tartalmi szabályozóinak változásairól. Máltai tanulmányok, Magyar Máltai Szeretetszolgálat tudományos folyóirata ISSN 2676 – 9468: 1. 53-68. URL
 2. Kaposi, József (2021): A történelemtanítás elmúlt harminc éve (1990-2020). társszerző F. Dárdai Ágnes Helyzetkép és perspektíva MAGYAR PEDAGÓGIA (2021) 121. évfolyam
 3. Kaposi József (2021): Terebélyes árnyék. Új Pedagógiai Szemle 71. évf. 9-10. sz. 5-8.ISSN 1215-1807 (nyomtatott) ISSN 1788-24-00 (online)
 4. Kaposi József: (2020): A történelemoktatás dilemmái. TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT
 5. Kaposi József (2019): Tanítjuk vagy tanuljuk a demokráciát? Új Pedagógiai Szemle 11-12. száma, pp. 17-32. Társszerző: Kalocsai Janka
 6. Kaposi József: (2017) A történelmi gondolkodás és a képességfejlesztő feladatok In.: TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT VIII. évfolyam 1.-2. szám
 7. Kaposi József (2017): Drámapedagógiai tudományok fókuszában. Új pedagógiai szemle 5-6. szám
 8. A történelemtanítás kihívásai és lehetőségei az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek alapján. TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT 1-2. szám. pp. 1-40. x.
 9. Kaposi József (2013): A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013). In: Új Pedagógiai Szemle 9-10. pp. 14-36. x
 10. Értékek és tartalmak, avagy a tartalmak értékei. In: Új Pedagógiai Szemle, 2012/1-3. sz. pp 5–22.
 11. Kaposi József (2012): Az új Nemzeti alaptanterv elé… In: Történelemtanítás (online történelemdidaktikai folyóirat)
 12. Kaposi József (2012): Kaposi József: Nemzeti alaptanterv – kerettantervek – helyi tantervek (2012–2013). In: Történelemtanítás (online történelemdidaktikai folyóirat)
 13. Kaposi József (2012): A tankönyv szerepének változásai. In: Iskolakultúra, 2012/12. sz. pp 56–70. x
 14. Kaposi József – Korpics Zsolt – Vajda Barnabás (2011): Az én hősöm – a te ellenséged. Beszámoló a Visegrádi Négyek országainak prágai nemzetközi történész és történelemtanítási konferenciájáról. In: Történelemtanítás (online történelemdidaktikai folyóirat)
 15. Kaposi József (2011): Az oktatáskutatás és -fejlesztés irányai és a TÁMOP-projektek K+F területei az OFI-ban. In: Új pedagógiai Szemle, 61/10. pp. 2-4.
 16. Kaposi József (2011): A történelem OKTV krónikája. In: Új Pedagógiai Szemle 11-12. pp. 139-163.
 17. Kaposi József (2010): Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról. In: Új Pedagógiai Szemle, 60:(3-4  pp. 69-92.
 18. Kaposi József (2010): Az új történelemvizsga fejlesztésének hazai és nemzetközi kutatási kontextusa. In: Történelemtanítás (online történelemdidaktikai folyóirat)
 19. Kaposi József (2010): Módszerek a források feldolgozásához. In: Történelemtanítás (online történelemdidaktikai folyóirat)
 20. Kaposi József (2009): Az érettségi, mint a felnőtté avatás rituáléja. In: Új Pedagógiai Szemle 59:(4) pp. 17-29.
 21. Kaposi József (2008): Nevelés a tanórán kívül, avagy civilek a rezervátumban. In: Mester és Tanítvány, 23: pp. 28-37.
 22. Kaposi József (2007): A szakképzés. mint hátrányos helyzet, avagy diagnózis és terápia. In: Mester és Tanítvány. pp. 55-60.
 23. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2006): Merre tovább történelemérettségi? Javaslatok az új történelemérettségi továbbfejlesztésére. Új Pedagógiai Szemle 56:(11) pp. 21-35.
 24. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2005): A történelem érettségi vizsgafejlesztésének áttekintése (1995-2003). In: Mester és Tanítvány, 2:(8) pp. 82-95.
 25. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2005): Széljegyzetek az új történelem érettségiről. Köznevelés, 61:(27) pp. 22-23.
 26. Kaposi József (2005): A kétszintű érettségi. In: Rubicon, 16:(10) pp. 124-125.
 27. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2004): Az új történelemérettségiről, avagy a megőrzés és megújítás egyensúlyának kísérlete. In: Új Pedagógiai Szemle 54:(11) pp. 5-12.
 28. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2004): Előszó az új történelem érettségihez. In: Történelempedagógiai füzetek, 8:(16) pp. 13-40.