Tanulmányok folyóiratban

 1. Kaposi József (2022): A drámapedagógiáról. Magyaróra. IV. évfolyam 4. sz. 408-414 ISSN 2676-976X
 2. Kaposi, József (2022): Széljegyzetek a hazai történelemtanítás tartalmi szabályozóinak változásairól. Máltai tanulmányok, Magyar Máltai Szeretetszolgálat tudományos folyóirata ISSN 2676 – 9468: 1. 53-68. URL
 3. Kaposi, József (2021): A történelemtanítás elmúlt harminc éve (1990-2020). társszerző F. Dárdai Ágnes Helyzetkép és perspektíva MAGYAR PEDAGÓGIA. 121. évfolyam 2. szám URL
 4. Kaposi József (2021): Terebélyes árnyék. Új Pedagógiai Szemle 71. évf. 9-10. sz. 5-8. ISSN 1215-1807 (nyomtatott) ISSN 1788-24-00 (online) URL
 5. Kaposi József: (2020): A hazai történelemoktatás dilemmái. TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT. (LV.) Új folyam XI. – 2020. 1-2. URL
 6. Kaposi József (2019): Tanítjuk vagy tanuljuk a demokráciát? Új Pedagógiai Szemle 11-12. száma, pp. 17-32. Társszerző: Kalocsai Janka URL
 7. Kaposi József: (2017) A történelmi gondolkodás és a képességfejlesztő feladatok In.: TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT (LII.) Új folyam VIII. – 2017. 1-2. szám URL
 8. Kaposi József (2017): Drámapedagógiai tudományok fókuszában. Új pedagógiai szemle 5-6. szám URL
 9. Kaposi József (2016): A történelemtanítás kihívásai és lehetőségei az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek alapján. TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT (LI.) Új folyam VII. – 2016. 1–2. szám 1-40. URL
 10. Kaposi József (2013): A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013). In: Új Pedagógiai Szemle 9-10. pp. 14-36. URL
 11. Kaposi József (2012): Értékek és tartalmak, avagy a tartalmak értékei. In: Új Pedagógiai Szemle, 2012/1-3. sz. pp 5–22. URL
 12. Kaposi József (2012): Az új Nemzeti alaptanterv elé… In: Történelemtanítás (online történelemdidaktikai folyóirat) URL
 13. Kaposi József (2012): Kaposi József: Nemzeti alaptanterv – kerettantervek – helyi tantervek (2012–2013). TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT (XLVII.) Új folyam III. – 2012. 1. szám URL
 14. Kaposi József (2012): A tankönyv szerepének változásai. In: Iskolakultúra, 2012/12. sz. pp 56–70. x
 15. Kaposi József – Korpics Zsolt – Vajda Barnabás (2011): Az én hősöm – a te ellenséged. Beszámoló a Visegrádi Négyek országainak prágai nemzetközi történész és történelemtanítási konferenciájáról. TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT (XLVI.) Új folyam II. – 2011. 4. szám URL
 16. Kaposi József (2011): Az oktatáskutatás és -fejlesztés irányai és a TÁMOP-projektek K+F területei az OFI-ban. In: Új pedagógiai Szemle, 61/10. pp. 2-4.
 17. Kaposi József (2011): A történelem OKTV krónikája. In: Új Pedagógiai Szemle 11-12. pp. 139-163. URL
 18. Kaposi József (2010): Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról. In: Új Pedagógiai Szemle, 60:(3-4  pp. 69-92. URL
 19. Kaposi József (2010): Az új történelemvizsga fejlesztésének hazai és nemzetközi kutatási kontextusa. In: TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT (XLV.) Új folyam I. 1. (próba)szám 2010. február URL
 20. Kaposi József (2010): Módszerek a források feldolgozásához. ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT
 21. Kaposi József (2009): Az érettségi, mint a felnőtté avatás rituáléja. In: Új Pedagógiai Szemle 59:(4) pp. 17-29. URL
 22. Kaposi József (2008): Nevelés a tanórán kívül, avagy civilek a rezervátumban. In: Mester és Tanítvány, 23: pp. 28-37.
 23. Kaposi József (2007): A szakképzés. mint hátrányos helyzet, avagy diagnózis és terápia. In: Mester és Tanítvány. pp. 55-60.
 24. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2006): Merre tovább történelemérettségi? Javaslatok az új történelemérettségi továbbfejlesztésére. Új Pedagógiai Szemle 56:(11) pp. 21-35. URL
 25. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2005): A történelem érettségi vizsgafejlesztésének áttekintése (1995-2003). In: Mester és Tanítvány, 2:(8) pp. 82-95.
 26. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2005): Széljegyzetek az új történelem érettségiről. Köznevelés, 61:(27) pp. 22-23.
 27. Kaposi József (2005): A kétszintű érettségi. In: Rubicon, 16:(10) pp. 124-125.
 28. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2004): Az új történelemérettségiről, avagy a megőrzés és megújítás egyensúlyának kísérlete. In: Új Pedagógiai Szemle 54:(11) pp. 5-12. URL
 29. Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József (2004): Előszó az új történelem érettségihez. In: Történelempedagógiai füzetek, 8:(16) pp. 13-40.