Publikációk

 

 

Könyvek, tankönyvek:

 • Diákszínház – Színdarabok Diákoknak. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2016. internetes forrás

 • Válogatott tanulmányok I. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2015. 176 oldal internetes forrás

 • Válogatott tanulmányok II. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2015. 176 oldal internetes forrás

 • Történelem 12. Új Forrásközpontú Történelem. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016. 276. oldal (társszerzők:  Boronkai Szabolcs, Katona András, Száray Miklós)

 • Érettségi adattár, Történelem. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009. 176. oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Történelem IV. képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009. 176 oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Történelem III. képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008. 160 oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Történelem II. képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008. 144 oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Történelem I. képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.  144 oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Történelem IV. középiskolai tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 298 oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez, 9-10. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 295 oldal (szerzőtársak: Szabó Márta, Száray Miklós)

 • Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez, 12. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 320 oldal (szerzőtársak: Szabó Márta, Száray Miklós)

 • Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez, 11. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 240.oldal (szerzőtársak: Szabó Márta, Száray Miklós)

 • Az érettségiről tanároknak 2005. Történelem. Országos Közoktatási Intézet Vizsgafejlesztő Központ. 2004. 440 oldal (szerkesztő, szerzőtársak: Dárdai Ágnes, Diósi Alojzia, Foki Tamás, Kóbor Zoltán, Kojanitz László, Ötvös Zoltán, Szabó Márta, Száray Miklós)
  Internetes forrás

 

Tanulmánykötetekben megjelent írások:

 • Skills Development Tasks and the Development of Historical Thinking. In.: Anikó Fehérvári (ed.): Curriculum, Effectiveness, Equity. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2016. internetes forrás
 • Diákszínpadi műhelymunka négy előadás létrejöttének háttere. In: Illés Klára (szerk.): Dráma – Pedagógia – Színház – Nevelés. Szöveggyűjtemény középhaladóknak. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2016. 
 • Kutatás alapú tartalmi és módszertani fejlesztések az OFI-ban. In: Molnár Csaba, Kónyáné Tóth Mária (szerk.): Kihívások az oktatásban: demográfia, digitalizáció, tartalomfejlesztés, munkavállalói kompetenciák. XVIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda; Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen, 2016. pp. 63-68.
 • The Correction of the Bologna Reform Process. Changes in the Training of History Teachers in Hungary. In: Elisabeth Erdmann, Wolfgang Hasberg (szerk.): History Teacher Education: Global Interrelations.Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2015. pp. 29-43. Társszerző: F. Dárdai Ágnes
 • Tartalmi és módszertani újítások az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben. In: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba (szerk.): A fejlesztések eredményei és a jövő stratégiái az oktatásban. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 2015. pp. 106-116.

 • Diversity of Curriculum Implementation Tools in Hungary. In: Frode Nyhamn, Therese N. Hopfenbeck (szerk.) From political decisions to change in the classroom: successful implementation of education policy. Oslo: CIDREE, 2014. pp. 184-208.  Társszerzők: Varga Attila, Sinka Edit. internetes forrás

 • A kísérleti tankönyvek és a Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése. In: Bencze Lóránt (szerk.): Polgári nevelés – digitális oktatás. Magyar Nyelvstratégiai Intézet, 2014. pp. 21-27. internetes forrás

 • Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében. In: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba (szerk.): Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben: XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 2014. pp. 84-96.

 • The curriculum pendulum swings in Hungary. In: Wilmad Kuiper, Jan Berkvens (szerk.) Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe. Enschede: Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO), 2013. pp. 99-118. Társszerzők: Varga Attila, Horváth Zsuzsanna. internetes forrás

 • A köznevelés komplex szakmai támogató rendszere az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet fejlesztései tükrében. In: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba (szerk.): Nevelés-oktatás határon innen és túl, XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Litográfia Kiadó, Debrecen, 2013. pp. 74-80.

 • A tartalmi szabályozók módosítása a közoktatásban 2011. In: Agria Media 2011, EKF Líceum Kiadó, 2012., p. 18-22.
 • Történelmi gondolkodás fejlesztése. In: Bencéné Fekete Andrea (szerk.): Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében: Módszertani tanulmányok. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, 2011., 357-366. p.
 • A fejlesztő feladatok és a multikulturális tartalmak. In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2009. Többnyelvűség és multikulturalitás. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Aula Kiadó, Budapest, 2010., 59-69. p. Internetes forrás
 • F. Dárdai Ágnes – Kaposi József: A problémaorientált történelemtanítás és a fejlesztő feladatok. In: Bánkuti Zsuzsa – Lukács Judit (szerk.): Tanulmányok az érettségiről: Hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2008., 353-369. p. internetes forrás

 • F. Dárdai Ágnes – Kaposi József: A kezdet vége, avagy a történelemérettségi vizsga fejlesztésének további lépései. In: Bánkuti Zsuzsa – Lukács Judit (szerk.): Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat. Tantárgyi vizsgák értékelése. Feladatfejlesztés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 2008., 169-186. p. Internetes forrás

 • Változás az állandóságban – az új történelem érettségi. In: Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit: Új érettségi Magyarországon. Honnan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai. Országos Közoktatási Intézet, 2006., 73-103. p. Internetes forrás

 • Das neue zweistufige Abitur im Fach Geschichte in Ungarn. In: Elisabeth Erdmann / Robert Maier / Susanne Popp (Hrsg.): Geschichtsunterricht international  Bestandsaufnahme und Visionen. Worldwide Teaching of History  Present and Future. L´enseignement de L´histoire dans le monde  Bilan et visions. Hannover, 2006. Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Band 117., 85-99. p. (Szerzőtárs: F. Dárdai Ágnes)

 • Abiturreform im Fach Geschichte in Ungarn: Förderung der Kompetenzen im historischen, Regionalgeschichten-Natonalgeschichten, Schriftenreihe der Rhecticus-Gesellschaft 44, Feldkirch, 2004., 327-342. p. (Szerzőtárs: F. Dárdai Ágnes)

 

 

Folyóiratokban, internetes portálokon megjelent tanulmányok, cikkek:

 • Szabó Márta – Kaposi József: Módszerek a források feldolgozásához. (Tanulmány a www.tortenelemtanitas.hu történelem-szakmódszertani portálon található, ide kattintva közvetlenül elérhető.)

 • Gratulálunk! Érdemes tankönyvíró, ofi.hu 2011. október 28. internetes forrás

 • A történelem OKTV krónikája – (közel) húsz esztendő a tények és szubjektív emlékezet alapján. In: Kaposi József – Katona András (szerk.): Fortiter et Constanter. A hetvenesztendős Závodszky Géza köszöntése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest., 2010., 271-293. p.

 • Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról. Új Pedagógiai Szemle, 2010. 3-4. 69-92.p. Internetes forrás 

 • Fejlesztő gyakorlatok a drámaórákon. Tanítás-Tanulás 2010/7. szám 34-35. p.

 • Az új történelemvizsga fejlesztésének hazai és nemzetközi kutatási kontextusa. Történelemtanítás I. évfolyam, 2010/1. szám (Elérhető az online folyóirat oldalán – de ide kattintva közvetlenül is elérhető.)

 • Nevelés tanórán kívül, avagy civilek a rezervátumban. Mester és Tanítvány 2009. augusztus, 28-36. p.

 • A drámamunka értékelése. Tanítás-Tanulás 2009/4, 22-23. p.

 • A drámafoglalkozások vezetése. Tanítás-Tanulás 2009/4, 22. p.

 • Az érettségi mint a felnőtté avatás rituáléja. Új Pedagógiai Szemle, 2009. április. 17-29. p. Internetes forrás

 • A szakképzés, mint hátrányos helyzet, avagy diagnózis és terápia. Mester és tanítvány, 2007. május, 55-60. p.

 • Merre tovább történelemérettségi? Javaslatok az új történelemérettségi továbbfejlesztésére. Új Pedagógiai Szemle, 2006. október, 21-35 p. (Szerzőtárs: F. Dárdai Ágnes) Internetes forrás

 • A 2006. évi érettségi vizsga eredményeinek elemzése: Történelem. OKI 2007. Internetes forrás

 • A 2005-ös érettségi eredményeinek elemzése: Történelem. OKI 2006. Internetes forrás

 • A kétszintű érettségi. Rubicon 2005-2006 / 10-01, p. 124-125.

 • A történelem érettségi vizsgafejlesztésének áttekintése (1995-2003). Mester és Tanítvány, 2005. november, 82-95. p. (szerzőtárs: F. Dárdai Ágnes)

 • Széljegyzetek az új történelem érettségiről. Köznevelés 2005/27. p. 22-23. (Társszerző: F. Dárdai Ágnes)

 • A 2004-es történelem próbaérettségi eredményeiről és tapasztalatairól, 2005. Internetes forrás 

 • Az új történelem érettségiről, avagy a megőrzés és megújítás egyensúlyának kísérlete. Új Pedagógiai Szemle, 2004. november. 5-12. p. (Szerzőtárs: Dárdai Ágnes) Internetes forrás

 • Előszó az új történelem érettségihez. Történelempedagógiai füzetek 2004/16, p. 13-40. (Társszerző: F. Dárdai Ágnes)

 

Interjúk, sokszorosított kéziratok

 • Nevelés és értékközvetítés. Hegyvidék, 2012. február 28. internetes forrás

 • Iskolai kreativitás, Szegedi Eszter beszélget Kaposi Józseffel. Pályázati Pavilon, 2009. tavasz internetes forrás

 • Vizsgáztatók képzése a kétszintű érettségihez. Történelem. A képzők dossziéja. OKI. Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ, 2004. Kézirat. 350 p. (szerkesztő, szerzőtársak: Dárdai Ágnes, Szabó Márta, Rózsavölgyi Gábor, Kojanitz László, Ötvös Zoltán, Száray Miklós)

 • A drámafoglalkozások vezetése. Internetes forrás

 • A szakiskolát nem elfekvőként, hanem a társadalmi mobilitást elősegítő intézményként szeretnénk működtetni. Beszélgetés Kaposi Józseffel. Új Pedagógiai Szemle, 2003 március. Internetes forrás

 • Az a cél, hogy az egészségmegőrzés, a sport, a szórakozás, a kulturálódás a mindennapok részévé váljon, Beszélgetés Kaposi Józseffel. Új Pedagógiai Szemle, 2002 december. Internetes forrás