Publikációk

 

Könyvek, tankönyvek:

 • Pendulum Movements: History Teaching in Hungary Circumstances and Issues
  SCHENK VERLAG GmbH, Passau, 2021. 196 p. 
  URL

 • Közelítések a történelemtanítás elméletéhez és gyakorlatához. Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest, 2020. 144 oldal internetes forrás

 • Írások, beszédek, interjúk. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2018. 176 oldal internetes forrás

 • Viselettörténeti mozaikok. Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium, Budapest, 2018. 96 oldal (szerzőtárs: Füleki Zsuzsa) internetes forrás

 • Diákszínház – Színdarabok Diákoknak. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2016. internetes forrás

 • Válogatott tanulmányok I. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2015. 176 oldal internetes forrás

 • Válogatott tanulmányok II. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2015. 176 oldal internetes forrás

 • Történelem 12. Új Forrásközpontú Történelem. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016. 276. oldal (társszerzők:  Boronkai Szabolcs, Katona András, Száray Miklós)

 • Érettségi adattár, Történelem. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009. 176. oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Történelem IV. képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009. 176 oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Történelem III. képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008. 160 oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Történelem II. képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008. 144 oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Történelem I. képességfejlesztő munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.  144 oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Történelem IV. középiskolai tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 298 oldal (szerzőtárs: Száray Miklós)

 • Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez, 9-10. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 295 oldal (szerzőtársak: Szabó Márta, Száray Miklós)

 • Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez, 12. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 320 oldal (szerzőtársak: Szabó Márta, Száray Miklós)

 • Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez, 11. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 240.oldal (szerzőtársak: Szabó Márta, Száray Miklós)

 • Az érettségiről tanároknak 2005. Történelem. Országos Közoktatási Intézet Vizsgafejlesztő Központ. 2004. 440 oldal (szerkesztő, szerzőtársak: Dárdai Ágnes, Diósi Alojzia, Foki Tamás, Kóbor Zoltán, Kojanitz László, Ötvös Zoltán, Szabó Márta, Száray Miklós)

Idegen nyelvű írások:

 • Kaposi, József (2021): Trends and Dilemmas of Changing History Teaching and Teacher Training
  In: Kaposi, József; Szőke-Milinte, Enikő (szerk.) Teaching and Learning in the Digital Age
  Budapest, Magyarország : Szaktudás Kiadó Ház

 • Kaposi, József – F. Dárdai, Ágnes (2021): Trends in changing History Teaching in Hungary (1990-2020). HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) URL
 • Pendulum Movements: History Teaching in Hungary Circumstances and Issues. SCHENK VERLAG GmbH, Passau, 2021. 196 p. URL

 • Kaposi, József ; F., Dárdai Ágnes: Changing History Teaching in Hungary (1990-2020) In: F., Dárdai Ágnes Yearbook of the International Society for History Didactics International Society for History Didactics (2021)

 • 2021 József Kaposi-Ágnes F. Dárdai: Trends in changing history teaching in Hungary (1990-2020). Hungarian Educational Research Journal. pp. 29. URL
 • 2020 József Kaposi: Issues concering education for democracy in comtemporary Hungary, In: International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture – JHEC (2020). pp. 219-242. URL
 • 2020 József Kaposi: Current issues concerning education for democracy in HungaryHistory Education and Migration. International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics. Wochenschau Verlag, (2020) 5 p. 13 URL
 • 2016 József Kaposi: Skills Development Tasks and the Development of Historical Thinking, In: Anikó Fehérvári: Curriculum, effectiveness, equity, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) (2016) pp. 9-22. URL
 • 2015 Ágnes Fischer-Dárdai, József Kaposi: The Correction of the Bologna Reform Process. Changes in the Training of History Teachers in Hungary In: Elisabeth, Erdmann; Wolfgang, Hasberg (szerk.) History Teacher Education : Global Interrelations Schwalbach, Németország : Wochenschau Verlag, (2015) 29-43. URL
 • 2014 Attila Varga, Edit Sinka,  József Kaposi: Diversity of Curriculum Implementation Tools in Hungary. In: Frode Nyhamn, Therese N. Hopfenbeck (szerk.) From political decisions to change in the classroom: successful implementation of education policy. Oslo: CIDREE, 2014. pp. 184-208.  URL

Tanulmánykötetekben megjelent írások:

 • Kaposi, József (2021): Trends and Dilemmas of Changing History Teaching and Teacher Training
  In: Kaposi, József; Szőke-Milinte, Enikő (szerk.) Teaching and Learning in the Digital Age
  Budapest, Magyarország : Szaktudás Kiadó Ház
 • 2020 F. Dárdai Ágnes, Kaposi József: Változó történelemtanítás Magyarországon (1990-2020), In: F., Dárdai Ágnes; Kaposi, József; Katona, András (szerk.) A történelemt@nítás a történelemtanításért, Magyar Történelmi Társulat (2020) pp. 15-59. internetes forrás
 • A történelmi műveltség – változó történelemtanítás In: Horák, Rita; Kovács, Cintia; Námesztovszki, Zsolt; Takács, Márta (szerk.) Új nemzedékek értékrendje : A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Tudományos Konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Subotica, Szerbia, Szabadka, Szerbia : Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (2020) 581 p. pp. 355-363. , 9 p.
 • A pedagógiai kultúraváltás és a drámapedagógia az oktatásfejlesztési stratégiák tükrében
  In: Imre, Anna; Kaposi, József; Szőke-Milinte, Enikő (szerk.) Dialógusok határtalanul : A pedagógiai kultúraváltás kérdései. Budapest, Magyarország : Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2020) pp. 40-56. , 17 p. internetes forrás 
 • A demokráciára nevelés aktuális kérdései. In.: Szőke-Milinte Enikő (ed.): Pedagógiai mozaik. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2019. internetes forrás
 • A demokrácia projektnap tartalmi-módszertani keretei. In: Kaposi, József; Szőke-Milinte, Enikő (szerk.) Pedagógiai változások – a változás pedagógiája. Budapest, Magyarország : Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2019) 559 p. pp. 251-266. , 16 p. (Szerzőtárs: Korpisc Zsolt) internetes forrás 
 • Történelem – tanítás és tanárképzés. In.: Szőke-Milinte Enikő (ed.): Pedagógiai küldetés – a küldetés pedagógiája Tanulmányok a katolikus pedagógusképzésről és pedagógiáról. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2018. internetes forrás
 • A média integrálása a történelemtanításba és az állampolgári nevelésbe. In: Gabos, Erika (szerk.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra IX., Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület (2018) pp. 1-11.
 • Skills Development Tasks and the Development of Historical Thinking. In.: Anikó Fehérvári (ed.): Curriculum, Effectiveness, Equity. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2016. internetes forrás
 • Diákszínpadi műhelymunka négy előadás létrejöttének háttere. In: Illés Klára (szerk.): Dráma – Pedagógia – Színház – Nevelés. Szöveggyűjtemény középhaladóknak. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2016. internetes forrás
 • Kutatás alapú tartalmi és módszertani fejlesztések az OFI-ban. In: Molnár Csaba, Kónyáné Tóth Mária (szerk.): Kihívások az oktatásban: demográfia, digitalizáció, tartalomfejlesztés, munkavállalói kompetenciák. XVIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda; Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen, 2016. pp. 63-68.
 • Tartalmi és módszertani újítások az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben
  In: Kónyáné, Tóth Mária; Molnár, Csaba (szerk.) A fejlesztések eredményei és a jövő stratégiái az oktatásban
  Debrecen, Magyarország : Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda (2015) pp. 106-116. , 10 p.
 • Tartalmi és módszertani újítások az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben. In: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba (szerk.): A fejlesztések eredményei és a jövő stratégiái az oktatásban. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 2015. pp. 106-116.

 • Diversity of Curriculum Implementation Tools in Hungary. In: Frode Nyhamn, Therese N. Hopfenbeck (szerk.) From political decisions to change in the classroom: successful implementation of education policy. Oslo: CIDREE, 2014. pp. 184-208.  Társszerzők: Varga Attila, Sinka Edit. internetes forrás

 • A kísérleti tankönyvek és a Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése. In: Bencze Lóránt (szerk.): Polgári nevelés – digitális oktatás. Magyar Nyelvstratégiai Intézet, 2014. pp. 21-27. internetes forrás

 • Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében. In: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba (szerk.): Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben: XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 2014. pp. 84-96.

 • The curriculum pendulum swings in Hungary. In: Wilmad Kuiper, Jan Berkvens (szerk.) Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe. Enschede: Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO), 2013. pp. 99-118. Társszerzők: Varga Attila, Horváth Zsuzsanna. internetes forrás

 • A köznevelés komplex szakmai támogató rendszere az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet fejlesztései tükrében. In: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba (szerk.): Nevelés-oktatás határon innen és túl, XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Litográfia Kiadó, Debrecen, 2013. pp. 74-80.

 • A tartalmi szabályozók módosítása a közoktatásban 2011. In: Agria Media 2011, EKF Líceum Kiadó, 2012., p. 18-22.
 • Történelmi gondolkodás fejlesztése. In: Bencéné Fekete Andrea (szerk.): Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében: Módszertani tanulmányok. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, 2011., 357-366. p.
 • A fejlesztő feladatok és a multikulturális tartalmak. In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2009. Többnyelvűség és multikulturalitás. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Aula Kiadó, Budapest, 2010., 59-69. p. Internetes forrás
 • F. Dárdai Ágnes – Kaposi József: A problémaorientált történelemtanítás és a fejlesztő feladatok. In: Bánkuti Zsuzsa – Lukács Judit (szerk.): Tanulmányok az érettségiről: Hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2008., 353-369. p. internetes forrás

 • F. Dárdai Ágnes – Kaposi József: A kezdet vége, avagy a történelemérettségi vizsga fejlesztésének további lépései. In: Bánkuti Zsuzsa – Lukács Judit (szerk.): Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat. Tantárgyi vizsgák értékelése. Feladatfejlesztés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 2008., 169-186. p. Internetes forrás

 • Változás az állandóságban – az új történelem érettségi. In: Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit: Új érettségi Magyarországon. Honnan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai. Országos Közoktatási Intézet, 2006., 73-103. p. Internetes forrás

 • Das neue zweistufige Abitur im Fach Geschichte in Ungarn. In: Elisabeth Erdmann / Robert Maier / Susanne Popp (Hrsg.): Geschichtsunterricht international  Bestandsaufnahme und Visionen. Worldwide Teaching of History  Present and Future. L´enseignement de L´histoire dans le monde  Bilan et visions. Hannover, 2006. Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Band 117., 85-99. p. (Szerzőtárs: F. Dárdai Ágnes)

 • Abiturreform im Fach Geschichte in Ungarn: Förderung der Kompetenzen im historischen, Regionalgeschichten-Natonalgeschichten, Schriftenreihe der Rhecticus-Gesellschaft 44, Feldkirch, 2004., 327-342. p. (Szerzőtárs: F. Dárdai Ágnes)

Folyóiratokban, internetes portálokon megjelent tanulmányok, cikkek:

 • Kaposi József: Széljegyzetek a hazai történelemtanítás tartalmi szabályozóinak változásairól. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 4 : 1. 53-68. URL 
 • F. Dárdai Ágnes – Kaposi, József (2021): A történelemtanítás elmúlt harminc éve (1990-2020). Helyzetkép és perspektíva. MAGYAR PEDAGÓGIA. 121.
 • A hazai történelemoktatás dilemmái
  TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT 11 : 1-2 pp. 1-19. , 19 p. (2020) internetes forrás 
 • Tanítjuk vagy tanuljuk a demokráciát? Egy felmérés és tanulságaiÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 2019. 11-12. szám. pp. 17-32. (társszerző: Kalocsai Janka)

 • A történelmi gondolkodás és a képességfejlesztő feladatok. TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT 52 : 1-2 p.  (2017) internetes forrás 
 • Drámapedagógia a tudományok fókuszában ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 2017 : 5-6 pp. 61-69. , 9 p. (2017)
 • Szabó Márta – Kaposi József: Módszerek a források feldolgozásához. (Tanulmány a www.tortenelemtanitas.hu történelem-szakmódszertani portálon található, ide kattintva közvetlenül elérhető.)

 • Gratulálunk! Érdemes tankönyvíró, ofi.hu 2011. október 28. internetes forrás

 • A történelem OKTV krónikája – (közel) húsz esztendő a tények és szubjektív emlékezet alapján. In: Kaposi József – Katona András (szerk.): Fortiter et Constanter. A hetvenesztendős Závodszky Géza köszöntése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest., 2010., 271-293. p.

 • Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról. Új Pedagógiai Szemle, 2010. 3-4. 69-92.p. Internetes forrás 

 • Fejlesztő gyakorlatok a drámaórákon. Tanítás-Tanulás 2010/7. szám 34-35. p.

 • Az új történelemvizsga fejlesztésének hazai és nemzetközi kutatási kontextusa. Történelemtanítás I. évfolyam, 2010/1. szám (Elérhető az online folyóirat oldalán – de ide kattintva közvetlenül is elérhető.)

 • Nevelés tanórán kívül, avagy civilek a rezervátumban. Mester és Tanítvány 2009. augusztus, 28-36. p.

 • A drámamunka értékelése. Tanítás-Tanulás 2009/4, 22-23. p.

 • A drámafoglalkozások vezetése. Tanítás-Tanulás 2009/4, 22. p.

 • Az érettségi mint a felnőtté avatás rituáléja. Új Pedagógiai Szemle, 2009. április. 17-29. p. Internetes forrás

 • A szakképzés, mint hátrányos helyzet, avagy diagnózis és terápia. Mester és tanítvány, 2007. május, 55-60. p.

 • Merre tovább történelemérettségi? Javaslatok az új történelemérettségi továbbfejlesztésére. Új Pedagógiai Szemle, 2006. október, 21-35 p. (Szerzőtárs: F. Dárdai Ágnes) Internetes forrás

 • A 2006. évi érettségi vizsga eredményeinek elemzése: Történelem. OKI 2007. Internetes forrás

 • A 2005-ös érettségi eredményeinek elemzése: Történelem. OKI 2006. Internetes forrás

 • A kétszintű érettségi. Rubicon 2005-2006 / 10-01, p. 124-125.

 • A történelem érettségi vizsgafejlesztésének áttekintése (1995-2003). Mester és Tanítvány, 2005. november, 82-95. p. (szerzőtárs: F. Dárdai Ágnes)

 • Széljegyzetek az új történelem érettségiről. Köznevelés 2005/27. p. 22-23. (Társszerző: F. Dárdai Ágnes)

 • A 2004-es történelem próbaérettségi eredményeiről és tapasztalatairól, 2005. Internetes forrás 

 • Az új történelem érettségiről, avagy a megőrzés és megújítás egyensúlyának kísérlete. Új Pedagógiai Szemle, 2004. november. 5-12. p. (Szerzőtárs: Dárdai Ágnes) Internetes forrás

 • Előszó az új történelem érettségihez. Történelempedagógiai füzetek 2004/16, p. 13-40. (Társszerző: F. Dárdai Ágnes)

 

Interjúk, sokszorosított kéziratok

 • Nevelés és értékközvetítés. Hegyvidék, 2012. február 28. internetes forrás

 • Iskolai kreativitás, Szegedi Eszter beszélget Kaposi Józseffel. Pályázati Pavilon, 2009. tavasz internetes forrás

 • Vizsgáztatók képzése a kétszintű érettségihez. Történelem. A képzők dossziéja. OKI. Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ, 2004. Kézirat. 350 p. (szerkesztő, szerzőtársak: Dárdai Ágnes, Szabó Márta, Rózsavölgyi Gábor, Kojanitz László, Ötvös Zoltán, Száray Miklós)

 • A drámafoglalkozások vezetése. Internetes forrás

 • A szakiskolát nem elfekvőként, hanem a társadalmi mobilitást elősegítő intézményként szeretnénk működtetni. Beszélgetés Kaposi Józseffel. Új Pedagógiai Szemle, 2003 március. Internetes forrás

 • Az a cél, hogy az egészségmegőrzés, a sport, a szórakozás, a kulturálódás a mindennapok részévé váljon, Beszélgetés Kaposi Józseffel. Új Pedagógiai Szemle, 2002 december. Internetes forrás