Hallgatók/Témák

Sor-szám Név Doktori disszertáció címe Védés várható évszáma DI neve, program neve A pályázó részvétele (témavezető/ társtémavezető … %-ban)
1. Horváth Zoltán Olasz nyelvi érettségi adatainak elemzése 2024. OTNDI 100%
2. Tóth Judit Az angol és skót vizsgafeladatok és a hazai történelem érettségi feladattípusainak összehasonlítása 2024. OTNDI 100%
3. Fodor Richárd Párhuzamos történeti narratívák a szabályozó dokumentumokban, köznevelési gyakorlatban és a történelem tankönyvekben. 2023. OTNDI 100%
4. Rédli Mátyás A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésének lehetőségei ember és társadalom műveltségterületen belül

 

2023. OTNDI 50%
5. Katonáné Kutai Erika A drámapedagógia szerepe és lehetőségei az iskolai közösségek rítusainak gyarapításában 2023. OTNDI 50%
6. Kamp Alfréd A történelem tanárok tanítási gyakorlattal és digitális pedagógiával kapcsolatos nézeteinek változása 2023. OTNDI 50%
7. Vojtek Ildikó Empowerment a felnőttkori dramatikus és színházi nevelésben 2023. OTNDI 100%