2015. tavasz

Kedves Hallgatók!

A beadandókat minden esetben a kaposibeadando@gmail.com címre várom!

Tartalom

PPKE tantárgyleírások előadások egyéb
PTE tantárgyleírások előadások egyéb
PE tantárgyleírások előadások egyéb

PPKE – Piliscsaba

Tantárgyleírások

Előadások

 1. A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) előadás – BMNTÖ11900M
  1. Mi a történelem?
  2. A történelemtanár képzési követelményei
  3. A történelemdidaktika általános kérdései
  4. A történelemtanítás céljai, funkciói, módszerei
  5. Oktatási módszerek és a történelemtanítási stratégiák
  6. A történelmi gondolkodás fejlesztése, új irányai
  7. A Nemzeti alaptanterv
  8. Az Ember és társadalom műveltségi terület, valamint a történelem kerettantervek
  9. A taxonómiák, követelmények jellemzői, funkciói
  10. A Történelemérettségi alapelvei, tapasztalatai
  11. A tankönyvelméleti kérdések
  12. Interaktív és reflektív tanulási módszerek
  13. Új feladattípusok a történelemtanításban
 2. A történelemtanítás gyakorlata szeminárium – BMNTÖ12200M
 3. Oktatásszervezés szeminárium – BMNPT00800M
 4. Tantervi és vizsgakövetelmények
  1. Tantervelmélet
  2. A curriculumelmélet műfaji fejlődése
  3. Az ezredforduló műveltségfelfogása
  4. A Nemzeti alaptanterv
  5. A kerettanterv
  6. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
  7. A pedagógiai rendszer
  8. Vizsgakövetelmények
  9. A követelmények/standardok műfaji sajátosságai
  10. A 2005-ös érettségi
  11. Tanárképzés helyzetértékelése és új rendszere
  12. Tanári kompetenciák (8/2013 EMMI rendelet alapján)
  13. A szaktanácsadók feladatai (48/2012 EMMI rendelet alapján)

Egyéb


PTE – Pécs

Tantárgyleírások

Előadások

 1. Tantervtörténet, tantervi paradigmák
  1. Tantervelmélet
  2. A curriculumelmélet műfaji fejlődése
  3. Az iskoláztatás kezdetei, tantervek megjelenései
  4. A hazai oktatás átalakulásai (1945-95)
  5. A tantervek, követelmények
  6. A tudás és tanulásfelfogás változásai
  7. A Nemzeti alaptanterv
  8. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
  9. A pedagógiai rendszer
  10. Az ezredforduló műveltségfelfogása
 2. Felnőttek képzése
  1. Oktatáspolitika 2000-2010 között
  2. Az oktatási rendszer hatékonysága és a pedagógusok
  3. A köznevelési- és a korai iskolaelhagyás kezelésével kapcsolatos stratégia
  4. Élethosszig tartó tanulás
  5. A tudás és tanulásfelfogás változásai
 3. Tartalmi szabályozás és tantervpolitika
  1. Oktatáspolitika 2000-2010 között
  2. A tudás és tanulásfelfogás változásai
  3. A tanterv-, és curriculumelmélet műfaji fejlődése
  4. A tantervek, követelmények, feladattípusok
  5. A pedagógiai rendszer
  6. A követelmények/standardok műfaji sajátosságai
  7. A Nemzeti alaptanterv
  8. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
  9. Az oktatási rendszer hatékonysága és a pedagógusok
  10. Az ezredforduló műveltségfelfogása
  11. A köznevelési- és a korai iskolaelhagyás kezelésével kapcsolatos stratégia

Egyéb


PE – Veszprém

Előadások

 1. Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben
 2. A pedagógiai kutatás folyamata
 3. A tanárképzésben megszerezhető kompetenciák & A dráma- és színházismeret-tanár képzési és kimeneti követelményei
 4. A szaktanácsadók feladatai
 5. Átalakuló iskolarendszer

Egyebek

Szakirodalom

Egyéb előadások

Oktatáspolitika – oktatási rendszerek

Egyéb anyagok

Történelem vizsgatanítás, részletek

[youtube FHXUV_fIVOA 450 335]