2015. ősz

Kedves Hallgatók!

A beadandókat minden esetben a kaposibeadando@gmail.com címre várom!

Tartalom

PPKE tantárgyleírások előadások egyéb
PTE tantárgyleírások előadások egyéb
PE tantárgyleírások előadások egyéb

PPKE – Piliscsaba

Tantárgyleírások

Előadások

   1. A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) előadás – BMNTÖ11900M
    1. Mi a történelem?
    2. A történelemtanár képzési követelményei
    3. A történelemdidaktika általános kérdései
    4. A történelemtanítás céljai, funkciói, módszerei
    5. Oktatási módszerek és a történelemtanítási stratégiák
    6. A történelmi gondolkodás fejlesztése, új irányai
    7. A Nemzeti alaptanterv
    8. Az Ember és társadalom műveltségi terület, valamint a történelem kerettantervek
    9. A taxonómiák, követelmények jellemzői, funkciói
    10. A Történelemérettségi alapelvei, tapasztalatai
    11. A tankönyvelméleti kérdések
    12. Interaktív és reflektív tanulási módszerek
    13. Új feladattípusok a történelemtanításban
   2. A történelemtanítás gyakorlata szeminárium – BMNTÖ12200M
   3. Oktatásszervezés szeminárium – BMNPT00800M
   4. Tantervi és vizsgakövetelmények
    1. Tantervelmélet
    2. A curriculumelmélet műfaji fejlődése
    3. Az ezredforduló műveltségfelfogása
    4. A Nemzeti alaptanterv
    5. A kerettanterv
    6. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
    7. A pedagógiai rendszer
    8. Vizsgakövetelmények
    9. A követelmények/standardok műfaji sajátosságai
    10. A 2005-ös érettségi
    11. Tanárképzés helyzetértékelése és új rendszere
    12. Tanári kompetenciák (8/2013 EMMI rendelet alapján)
    13. A szaktanácsadók feladatai (48/2012 EMMI rendelet alapján)
   5. Oktatásirányítás és tantervpolitika
   6. Iskolarendszerek, oktatáspolitika

Egyéb


PTE – Pécs

Tantárgyleírások

Előadások

   1. Tantervtörténet, tantervi paradigmák
    1. Tantervelmélet
    2. A curriculumelmélet műfaji fejlődése
    3. Az iskoláztatás kezdetei, tantervek megjelenései
    4. A hazai oktatás átalakulásai (1945-95)
    5. A tantervek, követelmények
    6. A tudás és tanulásfelfogás változásai
    7. A Nemzeti alaptanterv
    8. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
    9. A pedagógiai rendszer
    10. Az ezredforduló műveltségfelfogása
   2. Felnőttek képzése
    1. Oktatáspolitika 2000-2010 között
    2. Az oktatási rendszer hatékonysága és a pedagógusok
    3. A köznevelési- és a korai iskolaelhagyás kezelésével kapcsolatos stratégia
    4. Élethosszig tartó tanulás
    5. A tudás és tanulásfelfogás változásai
   3. Tartalmi szabályozás és tantervpolitika
    1. Oktatáspolitika 2000-2010 között
    2. A tudás és tanulásfelfogás változásai
    3. A tanterv-, és curriculumelmélet műfaji fejlődése
    4. A tantervek, követelmények, feladattípusok
    5. A pedagógiai rendszer
    6. A követelmények/standardok műfaji sajátosságai
    7. A Nemzeti alaptanterv
    8. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
    9. Az oktatási rendszer hatékonysága és a pedagógusok
    10. Az ezredforduló műveltségfelfogása
    11. A köznevelési- és a korai iskolaelhagyás kezelésével kapcsolatos stratégia

Egyéb


PE – Veszprém

Előadások

   1. Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben
   2. A pedagógiai kutatás folyamata
   3. A tanárképzésben megszerezhető kompetenciák & A dráma- és színházismeret-tanár képzési és kimeneti követelményei
   4. A szaktanácsadók feladatai
   5. Átalakuló iskolarendszer

Egyebek

Szakirodalom

Egyéb előadások

Oktatáspolitika – oktatási rendszerek

Egyéb anyagok

Történelem vizsgatanítás, részletek