2018/2019. ősz

Kedves Hallgatók!

A beadandókat minden esetben a kaposibeadando@gmail.com címre várom!

Tartalom

PPKE tantárgyleírások előadások egyéb
PTE tantárgyleírások előadások egyéb

PPKE – Piliscsaba

TANTÁRGYLEÍRÁSOK

ELŐADÁSOK

A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) előadás

 1. A történelemtanítás új trendjei
 2. A tudásfelfogás változásai és a történelemtanítás
 3. Történelemdidaktika és a történelemtanítás
 4. Nemzeti alaptanterv, Ember és társadalom műveltségterület
 5. Kerettantervek, Történelem, állampolgári ismeretek
 6. Követelmények, standardok, feladatok
 7. A feladatok szerepe, jellemzői és a történelemtanítás
 8. A történelemérettségi alapelvei, tapasztalatai
 9. A történelmi gondolkodás fejlesztése és értékelése
 10. Tankönyvelméleti kérdések
 11. A tanárképzésben megszerezhető kompetenciák

Módszerek a források feldolgozásához

Pedagógiatörténet (BMNTP00100M)

 1. Az ókori Kelet nevelése
 2. Nevelés az európai kultúra bölcsőjénél
 3. A korai kereszténység és a középkori keresztény Európa nevelése
 4. A reneszánsz és a humanizmus pedagógiája 
 5. A reformáció és a katolikus megújulás pedagógiája 
 6. A felvilágosodás eszméinek hatása a nevelésre 
 7. A modern magyar nevelés kezdetei 
 8. A pedagógia mint önálló tudomány
 9. A pozitivizmus hatása a pedagógiára 
 10. A reformpedagógia kialakulása és iskolakoncepciói
 11. Iskolaügy és pedagógia a 20. század első felében Magyarországon
 12.  A magyar pedagógia 1945 után

Oktatáspolitika előadás

Oktatáspolitikai folyamatok és néhány indikátor

PTE – Pécs

TANTÁRGYLEÍRÁSOK

ELŐADÁSOK

Tartalmi szabályozás és tantervpolitika

 1. Oktatáspolitika 2000-2010 között
 2. A tudás és tanulásfelfogás változásai
 3. A tanterv-, és curriculumelmélet műfaji fejlődése
 4. A tantervek, követelmények, feladattípusok
 5. A pedagógiai rendszer
 6. A követelmények/standardok műfaji sajátosságai
 7. A Nemzeti alaptanterv
 8. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
 9. Az oktatási rendszer hatékonysága és a pedagógusok
 10. Az ezredforduló műveltségfelfogása
 11. A köznevelési- és a korai iskolaelhagyás kezelésével kapcsolatos stratégia

Az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás

 1. Oktatáspolitika 2000-2010 között
 2. Az oktatási rendszer hatékonysága és a pedagógusok
 3. A köznevelési- és a korai iskolaelhagyás kezelésével kapcsolatos stratégia
 4. Élethosszig tartó tanulás
 5. A tudás és tanulásfelfogás változásai