2017/18. ősz

Kedves Hallgatók!

A beadandókat minden esetben a kaposibeadando@gmail.com címre várom!

Tartalom

PPKE tantárgyleírások előadások egyéb
PTE tantárgyleírások előadások egyéb

PPKE – Piliscsaba

TANTÁRGYLEÍRÁSOK

ELŐADÁSOK

A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) előadás

  1. A történelemtanítás új trendjei
  2. A tudásfelfogás változásai és a történelemtanítás
  3. Történelemdidaktika és a történelemtanítás
  4. Nemzeti alaptanterv, Ember és társadalom műveltségterület
  5. Kerettantervek, Történelem, állampolgári ismeretek
  6. Követelmények, standardok, feladatok
  7. A feladatok szerepe, jellemzői és a történelemtanítás
  8. A történelemérettségi alapelvei, tapasztalatai
  9. A történelmi gondolkodás fejlesztése és értékelése
  10. Tankönyvelméleti kérdések
  11. A tanárképzésben megszerezhető kompetenciák

Módszerek a források feldolgozásához


PTE – Pécs

TANTÁRGYLEÍRÁSOK